Bireysel Psikolojik Danışmanlık


Psikolojik danışmanlık, danışan ve danışman arasında ilerleyen, güven duygusu ile beraber gelişen terapötik süreçtir. Psikolojik danışmanlık sürecinin amacı, bireyin kendini keşfetmesinde, yaşamış olduğu mevcut sorunları çözümlemesinde ve duygusal zorlanmalarının üstesinden gelebilmesinde yardımcı olmaktır. Danışanın sürece getirdiği konu üzerinden ilerlenilir.Bu konu başlıkları kısaca: ilişkisel problemler, kaygı bozuklukları, öz güven, yas, travmatik yaşantı, depresyon gibi farklı konulardan oluşabilir.

benimle iletişime geç

Online Psikolojik Danışmanlık


Ruh sağlığı hizmetinin online platform üzerinden sunulmasıdır.Psikolojik danışmanlık hizmetinin yüz yüze yapılamadığı durumlarda, yurtdışında yaşayan veya uygun fiziksel ortamın sağlanamadığında başvurabilir.Online psikolojik danışmanlık için facetime, skype vb. programlar kullanılmaktadır.

benimle iletişime geç


Aile ve Çift Danışmanlığı


Aile üyeleri veya çiftler arasındaki ilişkilerin, davranışların incelendiği bir süreçtir.Aile ve Çift Danışmanlığında amaç, çiftler arasında ve aile içinde yaşanan sıkıntılı süreçlerin ele alınarak çatışmaların çözülebilmesidir.Bu sayede aile üyelerinin sağlıklı şekilde gelişimi ve değişimi gerçekleşir.Bu süreçte aile danışmanı eşler arasında bir köprü kurarak sağlık bir iletişim kurmalarına yardımcı olmaktadır.Aile ve çift danışmanlığında ele alınan başlıca konular ise; eşlerin birbirlerine ihmal etmesi, kötü muamele, aldatma, cinsel problemler ve duygusal ihmal şeklindedir.

benimle iletişime geç